CHINESE>  ENGLISH>

2014年东莞杯大赛投稿系统7月5日正式开放

各位参赛者:

         2014年东莞杯国际工业设计大赛作品投稿系统目前仍在调试中,预计7月5日正式开放。届时请各位参赛者根据作品投稿系统使用说明,按步骤进行参赛交稿即可。

         造成不便,敬请谅解。

 

                                                                                                  东莞杯国际工业设计大赛组委会

                                                                                                   2014年7月1日